Izmjenjivači topline - Poliesterski bazeni-Europool proizvođač bazena za kupanje

Go to content

Izmjenjivači topline

Oprema > Grijanje

IZMJENJIVAČI TOPLINE:
 
 
Ako je kuća grijana pomoću plinske ili uljne peći, ugraditi u sustav izmjenjivače topline bilo bi najisplativije. Izmjenjivači se priključuju na centralni sistema grijanja.Izrađeni su od nehrđajućeg čelika. Prilagođeni su za rad u sistemima sa niskom temperaturom (temp. napajanja 50 stupnjeva, povratna temperatura 40 stupnjeva) i sa visokom temperaturom (temp. napajanja 80 stupnjeva, povratna 70 stupnjeva ).
Drugi izbor je korisniji jer je snaga izmjenjivača veća pa daje brži efekt.

Back to content