Standardna pokrivala - Poliesterski bazeni-Europool proizvođač bazena za kupanje

Go to content

Standardna pokrivala

Kupole

Standardna pokrivala
 
Nova serija bazenskih pokrivala osigurava od pada u bazen djecu do 5 godina starosti.Ispunjava uvijete NEP 90-308.Dostupna za obične bazene(ukopane) dimenzija maksimalno 11x5 metara .Može se koristiti cijele godine štiteći tako bazen od nečistoća ,razmnožavanja bakterija i algi.

Back to content